LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


                            CÂU ĐỐI VIẾNG LÊ ĐỨC ANH
                                                                             Hà Sĩ Phu

Câu đối 1:

Nhà ông Lê Đức Anh có treo một chữ TÂM to tướng. Chiến công lừng lẫy của chủ nhân chữ TÂM ấy là góp công thiết kế cuộc đầu hàng Thành Đô và ra lệnh cấm nổ súng để thảm sát các chiến sĩ ta ở đảo Gạc-Ma.
Thử hỏi ngày thảm sát  Gạc-Ma 14/3/1988 ấy và ngày Lê Đức Anh chết, ngày nào mới đáng ghi là ngày Quốc tang?
Cuộc đời gọi là Cách mạng của LĐA còn lưu nhiều nghi vấn khác nữa.

Vậy có Câu đối rằng:
* CHỮ TÂM kia rỉ máu đồng bào, đáng ghi một Quốc tang vào Lịch sử ?
*
CHIẾN CÔNG ấy buốt xương chiến sĩ, vẫn còn bao Nghi vấn để Mai sau !

Câu đối 2:
* “Thảm sát Gạc-Ma” , cấm nổ súng: ô danh cho một kiếp!
* “Thành Đô mãi quốc”, cuộc đầu hàng: đắc tội đến nghìn thu!

Câu đối 3:
* Trắng đen tráo trở, ôi là…”tướng” !
* Công tội xoay tròn, thực những…”quân” !

Câu đôi nôm na (tưởng như văn xuôi) của Lý Toét:
* Mấy chục năm   kiếp sống một ANH cai đồn điền, giả danh đạo ĐỨC !
* Xin một lễ CHIÊU hồn cho truyền THỐNG vua ái quốc, đích thực nhà !

                                                                                                  H.S.P.
1/5/2019
https://baotiengdan.com/2019/04/27/cau-doi-vieng-quoc-tang-le-duc-anh

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ