LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ    BÀI MỚI

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

PHỎNG VẤN

 • Phỏng Vấn Bính Tuất - 2006
 • RFA: Hội Luận Trong Ngoài về ĐH10 và ĐCSVN - Giữa Hà Sĩ Phu (VN) và Âu Dương Thệ (Đức) - 2006
 • RFA: Phỏng Vấn TS. Hà Sĩ Phu - 2005
 • Phóng viên Việt hùng RFA phỏng vấn Hà Sĩ Phu về bài góp ý kiến về Lý luận của Thủ tướng VVK
 • RFA phỏng vấn Tiến sĩ HÀ Sĩ PHU Về bài:
  Đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn hai mươi năm đổi mới của cựu Thủ tướng VÕ VĂN KIỆT
 • RFA phỏng vấn Tiến sĩ Hà Sĩ Phu: "Việt Nam như một cô gái mà đang chung chiên giữa hai chàng lực sĩ"
 • RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu: Ðiều 4 của hiến pháp là cái gốc, mọi điều cũng từ đấy mà ra
 • Thanh Phương (RFI) phỏng vấn ông Hà Sỹ Phu: "Muốn đoàn kết dân tộc, phải bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin"
 • Nguyệt Như Trò chuyện với Tiến sĩ Hà Sĩ Phu
 • Nhà thơ Hà Sĩ Phu và những câu đối mới nhân dịp Tết cổ truyền
 • Phỏng vấn Bính Tuất
 • CTPT Chân Trời Mới: Trò Chuyện Với Ông Hà Sĩ Phu
 • Phan Dũng: Ông Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn đài RFA 2003-07-14
 • RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu: Sự ngụy biện này là xúc phạm sự thật và xúc phạm lý trí của con người
 • Phương Nam Ðỗ Nam Hải bị bắt, bị thẩm vấn rồi trả về, còn gì nữa?
  Hà Sĩ Phu bị tố cáo vô văn hóa từ nhà nước và đảng CS vô văn hoá
 • RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu: Ðối sách với Trung Quốc, không học ai hơn học Ông cha mình
 • RFA phỏng vấn Tiến sĩ Hà Sĩ Phu II: “Yêu nước là yêu dân chủ, phản dân chủ là phản lại dân”
 • Câu đối tết con Chó 2006
 • Thanh Phương (RFI) phỏng vấn ông Hà Sỹ Phu: Muốn đoàn kết dân tộc, phải bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin
 • Hà Sĩ Phu: Trao đổi thêm về cuộc hội luận trên đài RFA ngày 10-7-2005
 • Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn đài V.O.A.
 • Bản tin của đài V.O.A (sau ngày Hà Sĩ Phu được trả Tự do)
 •  


  LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ    NHÓM ĐÀLẠT    BÀI MỚI