LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


 

39 người nghẹt thở đi tìm đường sống lại đi vào cõi chết một cách bi thảm đầy tính tra tấn dã man, chết dần từng phút không thể kêu cứu ra ngoài. Mà hầu hết là người Việt mình! Thế giới nghe lời Trà My ai cũng trào nước mắt, cụ Nguyễn Đình Cống mới hỏi “Sao Quốc hội lại im?”. Xin nén đau thương thành hai Câu đối tiễn nhau trong nước mắt và căm giận.
Hà Sĩ Phu

                                      Thiên đàng và Địa ngục         
(Câu đối tiễn những oan hồn trong chiếc Container đông lạnh)


CÂU ĐỐI  1 :

*Chủ nghĩa đây, đường tới Thiên đàng, sao bỗng chốc rủ nhau quyết tử?
   * Thùng lạnh ấy, lối vào Địa ngục, lại liều mình tính cuộc mưu sinh?

CÂU ĐỐI  2 :
* Đáy Địa ngục “thùng nhân” cất tiếng,
                                                    thế gian bao nước mắt, khóc PHÂN LY
 * Cửa Thiên đàng “cuốc hội” lặng câm,
                                                   dân tộc một lời nguyền, thề VĨNH BIỆT !  

H.S.P. (30/10/2019) 

 

https://www.facebook.com/tiengdanbao/photos/a.1323800681031304/2462038720540822/?type=1&theater
https://www.facebook.com/tiengdanbao/photos/a.1323800681031304/2462038720540822/
http://www.boxitvn.net/bai/66360
https://boxitvn.blogspot.com/2019/10/thien-ang-va-ia-nguc.html
https://www.facebook.com/suong.quynh.52?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/tiengdanbao/photos/pb.143161805761870.-2207520000.1572583038./2462038720540822/?type=3&theater

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ