LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


                          Câu đối viếng lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
                                                                                   Hà Sĩ Phu

 

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một con người đặc biệt, đặc biệt ngay trong lớp người mà Nhân dân thường gọi là “Cộng sản nhưng mà tốt” không nhiều. Chẳng những gốc “bần cố” mà còn mồ cội mẹ từ năm một tuổi, phải đem bán với giá sáu đồng! Tin vào trào lưu CS đến mức phấn đấu trở thành vị tướng quân đội và thành một cán bộ ngoại giao cao cấp của đảng CS, nhưng vốn thông minh từ bé lại được từng trải gian nan lẽ đời, nên một con người tưởng đã nhiễm ảo giác CS đến thâm căn cố đế mà sớm nhận ra con đường sai lầm mà mình đã gửi gắm cuộc đời: nó chẳng những độc đoán và tư lợi làm khổ nhân dân mà còn làm chư hầu cho ngoại xâm Tàu Cộng. Cụ Vĩnh làm đại sứ ở Tàu tới 2 nhiệm kỳ mà không nhiễm nọc độc Hán hóa, lại lên tiếng chống bành trướng Tàu mãnh liệt, ở tuổi đã vượt quá bách niên, tuổi mà những người đã có chút lợi quyền cứ việc ngồi yên là tọa hưởng, hiếm thay! Xã hội sẽ ghi: đã có một người Việt Nam như thế!

Hà Sĩ Phu

(kính viếng vị lão tướng tỉnh ngộ, vì dân vì nước).                                                     

http://vanviet.info/van-de-hom-nay/cu-doi-vieng-lo-tuong-nguyen-trong-vinh
https://baotiengdan.com/2019/12/26/cau-doi-vieng-lao-tuong-nguyen-trong-vinh/

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ