LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


                  Câu đối ghi lại vụ Đồng Tâm
                                                           Hà Sĩ Phu

1/ Đi binh như bầy con nít
- Đem đại binh giết một ông già, lo sợ quá bởi lòng không Đại nghĩa !
- Dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì chí chẳng Công minh!

2/ Hai nhân vt chính:
-Vụ đồng đảng phanh thây, công trạng tuyên dương: ngài Phú Trng!
- Lòng giúp dân giữ đất, nỗi oan gánh chịu: c Lê Kình!

ldk

3/ S trớ trêu:
- Kẻ cướp hiện nguyên hình, lại ngự ghế quan tòa, chân chính nhỉ ?
- Dân oan đành thúc thủ, phải buông lời thú tội, trớ trêu thay !

4/ Bi kịch Lê Đình Kình:
- Thành tâm tin đảng trọn đời, chẳng biết thế thời khi… mãn cuộc !
- Dũng cảm giúp dân giữ đất, đâu ngờ đồng đảng quyết… phanh thây?

5/ Công và ti của những xác chết:
- Làm chế độ hiện  rõ nguyên hình, một xác Cụ Kình mang TỘI lớn!
- Giúp đảng ta diệt trừ phản nghịch, ba thây Cảnh Sát thật CÔNG to !

 6/ Đảng với dân, thói quen và chuyện lạ:
- Một đảng viên còn đáng tin yêu, chuyện lạ ấy ở thôn Hoành nên… chép lại!
- Nhiều dân chúng cứ như mê ngủ, thói quen này trong nước Việt đáng…thôi đi !

                                                            H.S.P. ( 10/9/2020 )

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ