LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Chùm thơ cảm tác trước biển lt Thủ đô

HÀ SĨ PHU

  

XÁC THỐI        

 

Thủ đô trong nạn lụt

 

Nước ngập lâu ngày trăm xác thối

Thối nào hơn được thối trung ương ?

Đày tớlầu cao, liêm sỉ thấp

Kéo mác theo, xác dẫn đường!

                            HSP-5/11/2008

 

 

 

XÁC LỢN KÉO LÊ

 

Nhìn xác lợn kéo

Những âm thanh

cớ vọng về 

ám ảnh

               

Xác, các, mác, bác, ác

Lợn, gợn, tợn, bặm trợn

Kéo, méo, béo, …xéo!

, , , ghê, ê chềquê!

              

Xác kia rửa nước cống

Rồi kéo ra chợ trời

Bán đi hốt bạc

Dân bập vào chắc toi !

                            HSP-5/11/2008      

 

 

 

THĂNG LONG THÀNH BIỂN

               

Đâu mất biển, đây ta được biển

Biển thành thông tới biểnTam Sa          

Thăng long hỡi, nghìn năm một hội

Rồng sẽ lên trời giữa biển Trung Hoa .         

sản Đỏ đôi bờ liên hiệp lại (2) 

Nghèo đói ơi, bốn biển lại không nhà !.

                              HSP-5/11/2008

 

---------------------------

(2) sản toàn thế giới liên hiệp lại ! (Karl Marx)

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ