LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhóm ĐàLạt - Bùi Minh Quốc

Chùm thơ Bùi Minh Quốc


 

Tặng Lê Chí Quang Ái Quốc

Ái quốc vì dân cứ thật tình
Chí Quang lên tiếng giữa quang minh
Đan tâm quân tử hồn nhiên tỏ
Hắc trí manh nhân dựng pháp đình
Một bút thương dân cầm đĩnh đạc
Ba thằng hại nước thấy rung rinh
Đường xa bền chí quang minh bước
Lớp lớp lương tri sóng bước mình

15/11/2002
Bùi Minh Quốc

--------------------
(*): Ghi chú : bản này có một vài chữ khác so với bản trước.

 

Cháy

Không lửa không khói đâu đó ngay đây Cháy
Từng phút từng giây đâu đó ngay đây Cháy

Trống dong cờ mở
mặt bự lời nhờn
mắt vô hồn
khóc cười điệu nghệ

Gia tài của mẹ ra tro,
tuổi vàng tuổi ngọc ra tro,
tình nghĩa ra tro,
nhân phẩm ra tro,
công lý ra tro,
niềm tin ra tro ...

Ôi mẹ hiền tổ quốc từng phút héo hon ruột gan con lửa đốt

13/11/2002
Bùi Minh Quốc

 

Vịnh vụ xã hội đen Năm Cam

I
Vội đi đâu đấy hỡi anh em
Đứng lại mà xem cuộc đỏ đen
Kìa trái cam vàng xoay đĩa ngọc
Trung kiên chiến sỹ bập vô liền
Phát huy mồm mép choàng vinh hạnh
Nhất nhất chung che một chiếu tiền
Lộ tẩy, ba thằng măng sữa chịu
Đại ca dấu mặt cứ an nhiên

II
Đỏ đỏ, đen đen, đỏ đỏ đen
Cam vàng, nhà đỏ, khéo đua chen
Thò lò quay tít đen thành đỏ
Sáu mặt quanh quanh hoá mặt tiền
Xã hội đen đen, cờ phất đỏ
Thiên đường bạc loá, đĩ nên tiên
Ngẩn ngơ trăm họ cơn bùn máu
Đỏ đỏ, đen đen, đỏ đỏ đen

14/9/2002
Bùi Minh Quốc

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ