LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhóm ĐàLạt - Bùi Minh Quốc

Bùi Minh Quốc và giọt lệ bên bờ Bản Giốc


Lê Khắc Anh Hào

Ðất thiêng quằn quại cơn đau

Máu xương nghìn kiếp thét gào lửa binh

Nhìn vô núi thẩm vô hình

Soi trang sử cũ thấy mình bơ vơ

 

Bước trên biên địa vật vờ

Hồn muôn năm đó bây giờ còn không

Ðể cùng gào với núi sông

Cùng ta mắt đẫm đôi dòng lệ tuôn.

 

Nước về Bản Giốc mấy nguồn

Mà ta trăm mối loạn cuồng tiếc thương

Gấm hoa máu thịt quê hương

Mà đan tâm cắt, đoạn trường ai haỷ

 

Nhìn qua đất Bắc cỏ cây

Cành Nam ủ lá những ngày cắt chia

Thác tuôn nước đổ quay về

Nhìn con nước quyện câu thề nghìn thụ

 

( Bùi Minh Quốc bị bắt sau khi trở về từ những vùng biên giới bị cắt cho Tầụ Tội của Bùi Minh Quốc là thu thập dữ kiện về những vùng mà đảng CSVN dâng hiến cho Bắc Triềụ Bài thơ này viết cho nhà thơ can đảm và yêu nước đó./LKAH)

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ