LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhóm Thân Hữu ĐàLạt - Tiêu Dao Bảo Cự

Chim và  tiếng hót.


CHIM

      tặng Nguyễn Khải và Nguyên Ngọc

Anh đã sống nhiều

Đã thấy điều hay điều dở

 

Anh đọc nhiều sách vở

Nên hiểu được vì sao

 

Trong bầu trời xanh cao

Chim hót ríu rít

 

Anh chỉ không biết

Tại sao

 

Trong lồng

Chúng cũng hót

 

Đôi khi

 

            Bất chợt

                              

                             Hót rất hay

Nguyễn Đức Tùng

 

 

Tiếng hót

 

Chim hót trời xanh

Hay

Vì trời xanh.

 

Chim hót trong lồng

Hay

Vì tiếng hót

 

Đặng Tiến, 24.01. 2008

 

Nguyễn Đức Tùng.

 

 

Chim và  tiếng hót.

 

Tiếng hót bay trên trời xanh

Trong gió ngàn

Lảnh lót

 

Tiếng hót trong bụi mận gai

Máu tứa buồng tim

Mở toang lồng ngực

 

Tiếng hót trong lồng

Ấm ức

Nghẹn thở

 

Ai vui tai tiếng hót trong lồng

Ta suốt đời

Muốn đập tan mọi chiếc lồng thô bỉ

Dù có thứ

Gọi là lồng son.

 

Đà Lạt 26/1/08

Tiêu Dao Bảo Cự

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ