LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhóm Thân Hữu ĐàLạt - Tiêu Dao Bảo Cự

Một số điều nói rõ thêm chung quanh bài “Hòa giải hòa hợp dân tộc…”


Anh Phong Uyên thân mến,

Cám ơn anh đã dành cho tôi nhiều cảm tình dù quan điểm có thể khác trong một số vấn đề.

Sau khi đọc bài của anh và của Phan Hoàng Sơn góp ý cho bài viết của tôi, tôi không muốn viết tiếp trao đổi trên mạng mà chỉ viết riêng cho hai anh một số  điều (bài dưới đây).

Về cá nhân tôi chắc anh đã biết ít nhiều. Nếu không có gì trở ngại, xin cho biết đôi điều về anh. Nếu không tiện cũng không sao. Giao lưu trên mạng cũng làm người ta thông cảm, gần gũi nhau nếu có chân tình.

Chúc anh và gia đình vui khỏe và bình an.

TDBC

 

Một số điều nói rõ thêm chung quanh bài “Hòa giải hòa hợp dân tộc…”

Sau đây là một số ý kiến để làm rõ thêm quan điểm của tôi, không phải là bài tranh luận lại từng điểm một trong hai bài viết của Phong Uyên và Phan Hoàng Sơn. Dĩ nhiên hai bài viết đó cũng có một số ý gợi cho tôi một vài nội dung khi viết những điều này.

(Về sử dụng từ ngữ: Cần hiểu trong ngữ cảnh, không phân tích theo kiểu “chẻ sợi tóc làm tư” một cách máy móc. Thí dụ từ “cộng sản”. Trước đây tôi đã từng có bài viết phân biệt lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa cs, chế độc cs, đảng cs, đảng viên cs (đảng viên lãnh đạo cấp cao, cấp thấp, thường, về hưu, phản tỉnh…không giống nhau). Bây giờ nói chế độ cs hay chính quyền cs cũng không chính xác sau khi họ chủ trương đổi mới, chấp nhận kinh tế thị trường, không còn công hữu tư liệu sản xuất…, muốn đầy đủ phải nói “chế độ độc tài toàn trị có nguồn gốc và mang sắc thái cộng sản Việt Nam”.

Cụm từ “Vận động dân chủ hóa hay đấu tranh dân chủ”: Trong vận động có đấu tranh và ngược lại. Chính quyền cs nói cũng được mà nhân dân nói cũng được. Ai nói và làm tức người đó làm chủ cuộc vận động hay đấu tranh. Cả hai cùng nói và làm càng tốt, càng có nhiều kết quả.)

 

  1. Đối tượng đấu tranh (Tạm gọi là đối tượng thay vì kẻ địch, kẻ thù…)

Đây là một đối tượng rất mạnh, có ưu thế gần như tuyệt đối. Từ khi thành lập đảng đến nay, qua một số thăng trầm, những người cộng sản đã loại bỏ tất cả các thế lực cạnh tranh và đánh thắng mọi kẻ thù (Chưa nói đến việc chính nghĩa hay không, áp dụng thủ đoạn nào). Bây giờ họ đang độc quyền cai trị đất nước, đã hội nhập vào thế giới và có vị thế nhất định trên trường quốc tế, có bộ máy quân đội và công an hùng hậu, có hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể rộng khắp có thể kiểm soát mọi người dân, có khả năng phát hiện và “dập tắt từ trong nước tất cả mọi nhen nhóm phản cách mạng”…

Điểm yếu của họ là ngày càng mất lòng dân vì những chính sách sai lầm, nạn tham nhũng và sự suy thoái của guồng máy…

Thế mạnh của những người dân chủ chỉ có chính nghĩa…

Cần thẳng thắn nhận định và đánh giá rõ so sánh lực lượng để có phương hướng đúng và không ảo tưởng.

  1. Đa nguyên trong tình thế đặc biệt:

Đa nguyên là bình thường trong các quốc gia dân chủ nhưng trong hoàn cảnh của những người dân chủ VN, đa nguyên cần được hiểu và vận dụng một cách đặc biệt. Nếu vì tôn trọng và thực thi đa nguyên mà đi đến chia rẽ, không hợp nhất thì làm yếu đi sức mạnh vốn đã quá yếu của mình, làm sao có thể đấu tranh với chế độ độc tài toàn trị có thế và lực hơn hẳn.

  1. Lý luận cách mạng (hay tư duy chính trị?) và tư tưởng:

Không đối lập nhau mà hỗ trợ cho nhau. Không có cái gì gọi là nguyên tắc chính trị cứng nhắc hay giáo điều. Vương đạo hay bá đạo, hay chủ nghĩa, ý thức hệ nào? Cuộc đấu tranh cho dân chủ ở VN hiện nay  là không có tiền lệ trong lịch sử nên lý luận, phương thức cũng phải hoàn toàn sáng tạo.

  1. Suy nghĩ, khái niệm, phương thức mới trong hoàn cảnh mới;

Ai cũng biết đấu tranh chính trị cần có đường hướng, tổ chức, chiến lược, chiến thuật, phương thức…Những điều này không có tổ chức nào khác ở VN có thể  so sánh được với đảng cộng sản.

Ai cũng biết tổ chức là quan trọng bậc nhất. Người cs đã từng nói và làm: Tổ chức, tổ chức và tổ chức. Nếu có một tổ chức… Họ biết rõ như thế nên không để cho bất cứ tổ chức đối lập nào hình thành. Làm sao không có tổ chức mà vẫn đấu tranh được và giành thắng lợi là một vấn đề quan trọng hàng đầu, là điều hoàn toàn mới.

  1. Hòa giải hòa hợp dân tộc.

-          Hòa giải phải có trước hòa hợp, là tiền đề cho hòa hợp. Không có hòa giải, tức còn mâu thuẫn, không thể hòa hợp.

-          HGHHDT là vấn đề đặt ra giữa tất cả các thành phần dân tộc còn có bất hòa, không phải chỉ giữa hai phe, không cần trung gian, không phải là giải pháp tạm bợ giữa hai phe đang tranh chấp.

-          HGHH không phải là độc quyền của người cs. Giả dụ họ có đưa ra vấn đề này trước nhưng ta vẫn có thể sử dụng, đưa vào nội hàm mới, mục tiêu mới, phương thức mới…

-          HGHH cần thiết ngay đối với người Việt ở nước ngoài và giữa những người dân chủ. Phan Hoàng Sơn đã mâu thuẫn khi cho rằng không cần thiết nhưng lại phân tích, phê phán việc không thành lập được chính phủ VN tự do (theo quan niệm của ông) mà rõ ràng là vì không có HGHH.

-          HGHHDT vừa là chiến lược vừa là chiến thuật, vừa là mục tiêu, vừa là phương thức cần thực hiện cấp thời và thường trực.

  1. Cách mạng màu và diễn biến hòa bình:

-          Không “đả kích” CMM. Nếu có được thì còn gì bằng nhưng thực tiễn VN không có khả năng. VN không làm được như các nước Đông Âu hay Liên Xô cũ, cũng không làm được như Miến Điện vừa qua. Dù có làm được cũng bị trấn áp vì chính quyền VN còn có kinh nghiệm, sức mạnh, thế lực hơn hẳn Miến Điện.

-          Diễn biến hòa bình là không đối đầu, không đổ máu, bất cứ ai, ở đâu, lúc nào cũng có thể làm được. Đó là sử dụng hình thức “du kích chiến” một cách toàn diện và trường kỳ, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh.

  1. Dân-chính phủ, định mệnh dân tộc hay cộng nghiệp.

Dân tộc VN vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân của tình hình hiện nay. Dĩ nhiên nguyên nhân có sự du nhập của chủ nghĩa cs nhưng nếu không có người theo, ủng hộ thì làm sao có đảng cs lớn mạnh như ngày nay(chỉ HCM và các đồng chí của ông không thể làm nên lịch sử). VNCH có nửa nước tại sao để mất… Mỗi người đều có phần trách nhiệm nên bây giờ chỉ có toàn dân tộc góp sức mới tự cứu được mình.

Như đã nhiều lần khẳng định, tôi không là người hoạt động chính trị chuyên nghiệp (dĩ nhiên vẫn có quan điểm và thái độ chính trị) mà chỉ là một người cầm bút tự do đứng trên lập trường dân tộc và nhân bản phát biểu chính kiến và suy tư của mình, chỉ có tính cách gợi ý để mọi người cùng suy nghĩ. Tôi hi vọng nếu có đóng góp được điều gì đó nhỏ bé cho cái chung thì không đến nỗi vô ích và cũng là hạnh phúc của người viết.

Trên dây chỉ là những ý kiến ngắn gọn, không triển khai đầy đủ, không phải là một bài viết hoàn chỉnh và chỉ gởi riêng cho PU và PHS để hai anh hiểu thêm về quan điểm của tôi mà những bài viết đã đăng trên mạng không nói hết được. Hi vọng chúng ta sẽ thông cảm nhau hơn.

TDBC

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ