LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhóm Thân Hữu ĐàLạt - Tiêu Dao Bảo Cự

Ý Kiến ngắn


Xám và xanh (tiếp theo Ý kiến ngắn của Lê Dương ngày 26/1/08)

 

Câu của Goethe “Mọi lý thuyết đều là mầu xám, chỉ có cây đời đời mãi mãi xanh tươi” đã được trích dẫn trên các sách báo tiếng Việt trong nhiều năm qua. Tôi không rõ lần đầu tiên do ai dịch. Tôi trích lại theo trí nhớ, nhưng do không chắc chắn với trí nhớ của mình, tôi có kiểm tra lại. Vì không biết tiếng Đúc, tôi xem bản dịch tiếng Anh:

 

Dear friend, all theory is gray,
And green the golden tree of life.

                  (Mephistopheles and the Student)

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)

 

Source : Wikipedia (english version)

 

Câu dịch tiếng Việt trên rõ ràng là dịch thoát, không đầy đủ.

Theo tôi hiểu Goetthe đặt hai màu sắc-thực thể-khái niệm bên nhau (Lý thuyết xám- cây đời xanh) có ý ngầm so sánh. Trong tiếng Việt, với từ “và” giữa hai câu xác định sự so sánh; từ “còn”, ý so sánh mạnh hơn, và với “chỉ có” sự so sánh chuyển sang đối lập.

Có lẽ nhiều người (trong đó có tôi) khi đọc câu trên đều hiểu theo ý so sánh, tuy mức độ khác nhau. Tuy nhiên câu dịch trên rõ ràng không thực sát nguyên bản.

Cám ơn ông Lê Dương đã chỉ giáo.

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ