LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

RFA phỏng vấn Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu

Nhà thơ Hà Sĩ Phu và những câu đối mới nhân dịp Tết cổ truyền


 2005.03.04

Tiếng nói tự do của bạn tại Đông Á, Phạm Ðiền, phóng viên đài RFA

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nổi tiếng đối với tập thể người Việt ở hải ngoại với tư cách một nhà dân chủ đã, cổ vũ cho việc thực hiện dân chủ tại Việt Nam có bút hiệu Hà Sĩ Phu chuyên viết loạt bài chính luận như: “Dắt tay nhau đi dưới những tấm bảng chỉ đường của trí tuệ” hay “Chia tay ý thức hệ”.

Tuy là một nhà khoa học và quan tâm đến tư tưởng triết lý của sinh hoạt chính trị nói chung, ông Hà Sĩ Phu còn được giới văn nghệ trong nước biết đến qua tư thế của một nhà văn, nhà thơ. Một người mà mỗi đợt xuân về Việt Nam đều không quên có những câu đối Tết đưa ra những vế đối để mời văn thi giới đối họa, một thú chơi tao nhã truyền thống của người Việt.

Trong không khí của những ngày xuân, nhà thơ Hà Sĩ Phu đã dành cho Ban Việt ngữ cuộc nói chuyện lý thú về những câu đối Tết.

Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi trong phần âm thanh bên trên.

      


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ