LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Nhật ký: Tôi lại bị thẩm vấn(Tóm tắt nội dung thẩm vấn HàSĩ Phu sáng 28-1-05) 8giờ kém 15 phút sáng 28-1-2005 Công an khu vực đưa 1 giấy mời tôi đúng 8giờ lên đồn Công an phường 2 làm việc để "làm rõ một số vấn đề liên quan đến ông trong thời gian vừa qua". Mười lăm phút sau tôi lên, trong phòng đã có đủ đoàn điều tra của Bộ Công an, Công an A25 của tỉnh, của thành phố (tất cả khoảng hơn 10 người), trên bàn đã để sẵn máy vi tính, máy ghi âm, camera, báo hiệu một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng. Người thẩm vấn là ông Lê Hữu ở Tổng Cục an ninh. Làm việc trong 4 tiếng rưỡi, nội dung tóm tắt như sau: 1/ Hỏi: Khám thấy ở anh Ðỗ Nam Hải (Phương Nam) có 2 đĩa CD tư liệu, anh Hải khai là HàSĩ Phu đưa, vậy nguồn tư liệu ấy từ đâu, đưa cho Hải làm gì? HSP nói: Vì biết tôi không có thông tin nên anh em Hà nội đã ghi các thông tin ấy cho tôi biết. Nhưng nhà tôi ở Ðà lạt không an toàn, đã 3 lần bị khám nhà và tịch thu mất tư liệu, nên tôi đã chỉnh lý và bổ sung các bài viết của tôi, ghi vào một đĩa CD khác rồi đưa anh Ðỗ Nam Hải giữ hộ để khi cần có tư liệu để xem. Hỏi: Anh em ở Hà nội đưa là ai, tôi nói đó là quyền thu thập thông tin của tôi, tôi không thể cho các anh biết. 2/ Công an nói: thu thập những thông tin ấy là phạm pháp, đưa cho người khác là lan truyền. Tôi đã viện điều 19 luật Quốc Tế nhân quyền (mà Việt nam đã ký và cam kết tôn trọng) rằng tất cả những điều ấy nằm trong "quyền thông tin" bất khả xâm phạm. 3/ Công an nói tôi đã làm các thao tác vi tính trên máy của mình nên yêu cầu tôi viết giấy đồng ý cho CA xem máy vi tính của mình xem đã xóa hết các thông tin ấy chưa. Tôi nói nếu lưu thông tin cũng không là tội, song tôi luôn đề phòng Công an khám nhà nên đã xóa hết trong máy, nhưng tôi không bao giờ mời ai đến khám máy của mình. Nếu muốn khám thì phải dùng quyền lực và trao quyết định khám cho người bị khám. Các Công an bàn bạc hồi lâu rồi thôi không yêu cầu xem máy nữa. 4/ Ngoài ra Công an còn hỏi về lời Phát biểu của tôi trong Hội nghị Bảo toàn đất tổ, về bài Sức nén của ngôn từ, về việc Ðỗ Nam Hải bắt đầu vận động góp tiền mua nhà cho tôi (việc này anh Hải không nói với tôi), về địa chỉ Email mà trước đây anh em đã lập giúp tôi, về việc có quan hệ với Ðảng Việt tân - với ông Nguyễn Gia Kiểng không, về việc có giới thiệu ông Thanh Giang cho Nam Hải không, việc ông Trần Khuê giúp tôi đi chữa bệnh như thế nào...vân vân, nhưng mọi việc ấy của tôi rất bình thường và minh bạch nên cũng chỉ hỏi qua, không có gì nghiêm trọng 12giờ 30 trưa kết thúc làm việc. Lúc đầu quá rầm rộ, có cả cơ quan An ninh của Bộ, CA tỉnh, CA thành phố, có ghi âm, máy tính, camera, chuẩn bị cho một cuộc khám vi tính hoặc khám nhà nhưng đã diễn biến như trên nên kết thúc thì chào nhau bình thường. Công an còn tỏ ý muốn gặp gỡ tại nhà, nhưng tôi tỏ ý khước từ mọi sự tiếp xúc. HSP (28-1-05) www.lephai.comLÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ