LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Câu Đối

 

 Hà Sỹ Phu                 Câu đối tết con Chó !

--------------------------------------------------------------------------------------------

                          CÂU 1 :             (Gà đi, Chó đến)

                                          - Gặp cúm gia cầm, GÀ biệt xứ !

                                          - Đến thời lục súc, CHÓ lên ngôi !

--------------------------------------------------------------------------------------------

                          CÂU 2 :        ( Mừng một trại nuôi CHÓ thịt )

                    - Bảy món cầy tơ, mấy chú vện vằn đang khởi “ sắc”!

                    - Một bầy chó đẻ, ba quân  í  oẳng sắp lên “hương” ! (*

--------------------------------------------------------------------------------------------               

                         CÂU 3 :                 (Vịnh con Chó):

                                      -  Trung thành ra phết, mà ăn bẩn!

                                   -  Nô lệ   thò đuôi,  chẳng biết dơ ?

                                            HSP-những ngày đón Tết Bính Tuất 2006  

 

 

 Hà Sỹ Phu                                 Mời đối !

                         ( NĂM CON CHÓ,TẬP ĐÁNH VẦN ) (**)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 KHUYÊN HỎI        CÂU 1 :  Năm Khuyển,vừa khuyên vừa hỏi !

                                              

     CHO SẮC            CÂU 2 :  Hoa Đào “cho sắc mừng năm Chó !

 

                                          CÂU 3 :   ( Dán cổng nhà Lý luận mác-xít )    

                 Vẫn nghề Giai cấp đấu tranh, lê mác lại mài …cho sắc  nhỉ?

 

                                         CÂU 4 :           (Vịnh cây đào Đà lạt)

                    Đào của xứ Hoa, cho sắc để mừng… năm Chó đấy!                                                                      

    ( hoặc :  Anh mê Đào của xứ Hoa, năm Chó say Đào,

                                                                  mê mẩn vì Đào cho sắc đấy!)               

                                                     HSP- Đàlạt những ngày đón Tết Bính Tuất 2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    (*)  Khởi sắc : hiện màu chó thui . Lên hương : bốc mùi giềng mẻ,mắm tôm .

    (**) Câu đối chiết tự chữ Hán đã khó, câu đối “đánh vần” tiếng Việt cũng là chiết tự,

  nhưng có lẽ còn khó hơn, nhiều khi phải phá cách mới đối được.Vậy xin mạo muội lấy

  mấy câu làm ví dụ :   

  CÂU 1 : Năm Khuyển, vừa khuyên vừa hỏi ! - Đấu tranh, biết tránh vào đâu ?

  CÂU 2 : Hoa Đào “cho sắc” mừng năm Chó!  -  Mỹ Tửu “chờ ai” uống mấy Chai!

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ