LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Câu Đối

 

Hà Sỹ Phu     Mừng thọ Nhà thơ Hoàng Cầm 84 tuổi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               CÂU 1 (Nôm):      - Khúc nhạc trong thơ, mỗi tiếng thêm say

                                                                                hồn Lạc thổ !(*)

                                             - Câu thơ như vẽ , thiên thu còn đọng

                                                                               nét Đông hồ !

 

              CÂU 2 (Hán) :                -  Hoàng Cầm thi cú liễu !

                                                     -  Kinh Bắc mê hồn trường !

 

                                                  (Đà Lạt- Những ngày đón Xuân Bính Tuất 2006)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)Làng Lạc thổ (trước kia thuộc tổng Đông Hồ) là quê của Hoàng Cầm và Hà Sỹ Phu                                                                             

                                                     

                      

 

            Câu đối viếng ông TRẦN XUÂN BÁCH (1/1/2006) (**)

 

·        Đường XUÂN đã hướng đa nguyên , sao để ước mơ về Chín suối?

·        Chiếc BÁCH   giữa dòng đơn độc  , âu đành duyên nợ với Ba sinh !

 

(**) Ông Xuân Bách, tự là Bách Xuận, con số 100 đã là số học. Ông lại nói Đa nguyên rất sớm, Đa là nhiều, nhiều cũng là khái niệm số học . Viếng ông, tôi muốn dùng những con số số học : Đơn đối với Đa, Ba sinh đối với Chín suối cũng như sống đối với chết , cõi trần đối với cõi mộng vậy.

  Câu đối tôi làm ngay ngày ông mất, nhưng rồi cứ đắn đo, không biết có nên gửi đi không ? Nhưng Câu đối về việc Hỷ làm xong có thể giữ lại, chứ câu đối việc Hiếu làm rồi mà giữ lại thì các cụ kiêng lắm. Cuối cùng , dù có điều gì chưa chín, tôi phải gửi đi, như một nghiệp dĩ, làm một nén nhang tôi thắp cho người đã khuất. HSP.

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ