LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Câu Đối

  CÂU ĐỐI GIAO CA GIỮA HỔ VÀ MÈO

   Nhân ngày nhà giáo 20 - 11 năm nay , HỔ đến thăm MÈO với tư cách trò thăm thày giáo. Mừng cho cậu học trò võ biền sắp hết thời làm chúa sơn lâm , nhưng khi bị dồn vào nước bí cũng có đôi chút thức thời, cũng tỏ ra có văn hóa như ai, Mèo mới đọc :

 

·      HÔ  Ở LÀNG VẰN , GẶP KHI LÀNG VẶN , NỊNH KHÁCH LÀNG VĂN !

 

Vế xuất đối khó ở chỗ ngoài sự vạch trần bản chất HỔ vốn họ nhà VẰN , chỉ khi bị VẶN mới giả bộ có VĂN một chút , để thích nghi thôi ;  Mèo còn hàm ý nhắc anh học trò láo lếu của mình rằng sự đổi mới của Hổ quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện đổi dấu ngôn từ chứ mới mẻ gì.

Hổ sôi máu, nhưng không gầm gào gì cả , chỉ mím miệng để giữ mùi hôi, rồi ra bộ kính cẩn đối lại :     

 

·      MÈO GIẤU CỦA CHUA , ĂN VỤNG CỦA CHÙA , NGỒI NGAI CỦA CHÚA !

 

Đôi tai thính của Mèo vốn nghe được cả tiếng chuột thì thầm trong đêm, thế mà nghe vế đối của Hổ bỗng dưng nó choáng, nó ù , chỉ nghe như có ai đó nói từng tiếng rành rọt : Thưa thày, thế thì thày có kém gì em ! Thày ăn bao nhiêu “ chùm khế ngọt “ của quê hương mà cái sản phẩm thày tạo ra thì

 “ chua như cứt mèo “, nên thày cứ phải “ giấu như mèo giấu cứt “ ! Mèo nào lại chẳng ăn vụng, nhưng ăn vụng của nhà coi như của của chùa thì vừa ăn vừa phá vô tội vạ ! Tính cách thế mà thày lên ngôi Chúa, lấn át cả vua ư !

       Mèo nghĩ thầm : Thằng học trò này thật phản trắc, chẳng trách loài người nó sắp xóa sổ  mày ! Chúa sơn lâm gì rồi cũng vào bảo tàng, vào vườn bách thú thôi con ạ !

 

       Mèo đưa tay vuốt râu, lấy lại tư thế ông thày dạy võ khi xưa, rồi bảo :

Đáng lẽ còn đôi ba tháng nữa mới đến Lễ giao thừa để anh bàn giao ‘chính sự ’ lại cho tôi. Nhưng nhân đây anh hãy coi Câu đối này là cuộc bàn giao sớm. Đêm Ba mươi , khi thấy Thiên hà rung chuyển anh cứ việc cúp đuôi chạy thẳng về rừng, không cần có lễ nghi gì thêm nữa.

       Nói xong Mèo nhảy tót lên xà nhà , một thế võ mà bấy nay Mèo vẫn giữ riêng cho mình để phòng thân, nhất định không trao cho Hổ .

                                                                           ‘ Phóng sự  ‘ ghi ngày 20 / 11 / 1998

                                                                                           để đón Xuân Kỷ Mão (1999)

                                                                                                       HÀ SĨ PHU

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ