LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Câu Đối

 

Tú Xuân (Hà Sĩ Phu)
Tết Quý Mùi 2003

Những Vế Mời Đối :

Vế Xuất Đối 1:

Năm Quý Mùi, Chúc mùi quý át mùi không quý !
Có độc giả đã đối : Tết Tân Mão, mong mão tân thay mão hết tân ! (1)

(1): mão là mũ

Vế Xuất Đối 2 (để tuởng nhớ một câu xanh dờn của thày Mạnh Tử):

Dân vi quý, Dân nghe mùi mẫn thế !
Có độc giả đã đối :  Nước canh tân, Nước thấy thân thương ghê ! (2)

(2): Tân Thân đối Quý Mùi

Vế Xuất Đối 3 (Thác lời Năm Cam khi đi qua quầy hàng cam quýt):

Hết Cam, chắc cũng sang mùa Quít
Có độc giả đã đối :  Tàn Mác, sẽ đến lượt lão Mao !

Cảm tác đầu xuân Về Tết Dân nghèo và Năm Cam :

Khổ tận Cam lai

Khổ còn bất tận, đã Cam lai
Quan dựng lâu dài, Dân gẫy vai
Cái hố giầu nghèo thăm thẳm quá
Đuờng lên Mùa Quít mãn hoa khai

Tú Xuân (Hà Sĩ Phu)
Những ngày đón Xuân Quý Mùi
 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ