LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Câu Đối

   

                               RỒNG RẮN GIAO THỪA                                          HÀ SĨ PHU     

                               (Câu đối  Tết Tân Tỵ 2001) 

 

 

  1/ Câu đối dán Cửa hàng Chẩn trị Đông Tây y:

                 * RỒNG hết thuở RỒNG , cụ khủng LONG ngọc thể bất an ,  đã “tăng ký”

             lại “tăng xông” (1) , tiêm thuốc Mỹ cũng xuôi miền Tây trúc !

                 * RẮN đang mùa RẮN , rượu tam XÀ  âm dương lưỡng bổ, hết “quốc doanh”

            sang “quốc lủi” (2) ,  ngâm  táo  Tàu   để chấn  khí  Đông A ? (3)

 

  2/             *  Canh THÌN hết , ông LONG trọng thôi vểnh tít râu RỒNG chứ nhỉ !

                  *    Tân    TỴ   về  , ngọn   XÀ  beng  sẽ đào tung   ổ    RẮN  cho  coi  !

 

  3/             *  Móng RỒNG  chưa kịp làm  lẫy nỏ    bắn tan sào huyệt Tham ô ,

                  *  Nọc    RẮN   hãy mau chế thuốc tiên chữa sạch bệnh căn Xã hội !

 

 

CHÚ THÍCH: (1) Tăng xông: Tên dân gian gọi bệnh cao huyết áp (Hypertension), bệnh này rất kỵ sự béo mập tăng ký (tăng trọng).

      (2) Quốc lủi : Rượu dân doanh , phân biệt với rượu quốc doanh.

      (3) Đông A : Chữ Đông ghép với nửa chữ A thành chữ Trần. Hào khí thời Trần, tức hào khí Đông A đã thành biểu trưng cho sức mạnh dân Việt, sức mạnh người Việt.

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ