LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Mời đối Xuân Ất Dậu 2005

Hà Sĩ Phu     Vui Tết Ất Dậu

Mời đối Xuân Ất Dậu 2005

                - Chúc cho  Phát triển, Phát minh,

                        Phát lộc, Phát tài,

                             không Phát…Xít ! (*)

 ------------------------------------------------------------------------------------

                                                 ẤT  DẬU NGỦ …GÀ

   

                                                   Chẵn sáu mươi năm,

                                                                         Ất Dậu à !

                                                   Đói cơm thuở ấy

                                                                          động muôn nhà

                                                   “Giặc” nay cướp đất,

                                                                          tinh thần đói

                                                   Gà gáy,

                                                                sao em cứ ngủ gà ?

 

                                     NHÂN MỘT BÀI THƠ VỀ “THIỂU SỐ”

         Nhà thơ Bùi Minh Quốc về thăm Tây Bắc, được đồng bào thiểu số tặng một chiếc áo thổ cẩm mà nhà thơ gọi là áo Men-sê-vích (Men sê vích là thiểu số).Bùi Minh Quốc có bài thơ tự sự như sau :

                                          Tây Bắc chiều vàng gợi tuổi xanh

                                          Một thời bôn tẩu thoáng qua nhanh

                                          Đồng bào tặng áo Men-sê-vích

                                          Đèo dốc lâng lâng bước lữ hành.

 

    Cảm ứng trước bước chân lâng lâng ấy và vẻ đẹp của lòng người thiểu số, Hà Sĩ Phu liền có bài cảm tác sau đây:

                                                      TẤM ÁO MEN-SÊ

                                           Tấm áo Men-sê đã ấm lòng

                                           Núi cao, đèo dốc lại thong dong

                                           Đường lên Chân Thiện khơi nguồn Mỹ

                                           Gùi cả  giang sơn , chẳng sợ còng.

( Đầu Xuân 2005)

(*) Chuyện bên lề : Nghĩ xong vế xuất đối này, tôi điện ngay cho Bùi Minh Quốc, đang ở Hải Phòng. Lát sau nhận được lời tán thưởng của BMQ, cũng là một vế xuất đối khác : “Phát chữ Phát, Phát tài tình Phát sướng!”. Tôi điện lại bằng vế đối như sau : “ Thu nguồn Thu, Thu quá độ Thu tàn!”.       


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ