LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Gửi nhà báo Nguyễn Như Phong (Vũ minh Ngọc)


Kính gửi : Nhà báo Nguyễn Như Phong

                  Phó Tổng biên tập báo An ninh Thế giới

         Vừa qua được đọc ba bài liền ông viết về ông Hà Sĩ Phu tôi thấy rõ ràng ý định của ông không chỉ là lột trần “mặt thật” của Hà Sĩ Phu, mà ông còn muốn ĐÁI vào mặt Hà Sĩ Phu cho mọi người thấy nó dơ dáy! Nhưng đem so sánh ba bài của ông viết và ba bài của Hà Sĩ Phu viết, người ta thấy : Đứng trước Hà Sĩ Phu ông phải với lên, với  5-6 với mà vẫn chưa tới. Thành thử việc ông ĐÁI vào “mặt” người ta đã có kết quả ngược lại. Ong càng dướn lên thì tia nước đái càng yếu vì không đủ sức vọt đến tầm cao, nước đái lại trút vào cái mặt của bản thân ông.

     Thưa ông, tôi cũng hay đọc báo An ninh Thế giới, và thỉnh thoảng cũng gặp cái tên Nguyễn Như Phong. Không hiểu sao lần này tôi mới để ý tới cái chức danh “Phó Tổng biên tập” của ông. Cái chức “Phó Tổng biên tập” một tờ báo cấp Bộ, cũng tốt thôi.Chỉ có điều tôi khuyên ông nên chọn “đối thủ” mà viết, ông đã chọn nhầm phải ông HSP, mà nghề của ông là nghề của trí tuệ cơ mà (điều này lẽ ra khỏi phải nói với ông). Nếu không, “mặt thật “ của người ta thì không “lột” được mà lại làm lộ và nhơ nhớp thêm cái “mặt thật” của mình, và khi đó “ Như Phong” chỉ là “như gió” thoảng trên cao nguyên thôi.

     Chúc ông ngày một tiến bộ.                   Chào ông                                                                                                                          

                                            Một người đọc báo (Vũ Minh Ngọc)

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ