LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Hết hạn quản chế, nhưng CSVN không buông tha, tiếp tục cho đấu tố ông Hà Sĩ Phu


(LÊN MẠNG THỨ HAI 10 THÁNG BA 2003)

Ðà Lạt : Nhà cầm quyền CSVN vẫn còn lo sợ tiếng nói của ông Hà Sĩ Phu, tức tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, khi tìm cách lờ đi ngày hết hạn quản chế ông vào ngày 14/2 vừa qua, bằng cách tổ chức các buổi đấu tố ông tại Ðà Lạt.

TRONG buổi họp dân phố được công an triệu tập hôm 13/2, nhà cầm quyền CSVN đã biến thành buổi đấu tố ông Hà Sĩ Phu nhằm buộc tội ông đã không nghiêm chỉnh thi hành lệnh quản chế trong hai năm qua. Các chuyên viên đấu tố được dàn dựng trong buổi gọi là "họp tổ dân phố" đã lớn tiếng sỉ vả mắng chửi ông là ngoan cố, phản động vì ông Hà Sĩ Phu đã ngang nhiên thách thức nhà nước khi ủy nhiệm cho các ông Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến... được quyền ký tên ông trong các bản góp ý, kháng thư chung hồi năm ngoái.

Trong suốt những buổi đấu tố đầu, ông Hà Sĩ Phu tỏ ra rất bình tĩnh, ăn nói điềm đạm. Ðiều này làm những đảng viên thất học đứng ra đấu tố thêm tức giận. Họ cho rằng ông Hà Sĩ Phu coi thường họ khi hành xử đúng tư cách và bản chất của một người trí thức. Tuy nhiên, 2 lần ông Hà Sĩ Phu đã lớn tiếng, khi bọn cán bộ CS gọi các người bạn của ông như Trần Ðộ, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến là thứ này thứ kia ...

Mặc dầu công an và những người đấu tố chờ đợi ông tỏ dấu ăn năn, nhận tội, nhưng sau những lần đấu tố, ông Hà Sĩ Phu đều không chịu ký vào biên bản với những lời lẽ vu khống, bịa đặt mà bọn cán bộ CS địa phương áp đặt cho ông. Ðến lần họp đấu tố thứ ba, ông Hà Sĩ Phu đã không hiện diện. Như thế án lệnh quản chế áp đặt cho ông, không biết bao giờ mới được giải tỏa.

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ